Kumandali uzayabilen civi 1

Günümüzde kemik uzatma ameliyatları çok küçük ameliyat yaralarından kemiğin içerisine yerleştirilen ve dışarıdan kumanda edilebilen cihazlar ile gerçekleştirilebilmektedir. Klasik uzatma yöntemlerinden farklı olarak tedavi sırasında hastanın konforu ve hareket yeteneği karşılaştırılamayacak kadar fazladır.

Dışarıdan tamamen kontrol edilebilen “motorlu çivi” teknolojisi hastalara konforlu bir uzatma dönemi sağlar. Daha sonraları geliştirilen diğer en yeni teknloji ise “Precice manyetik rod” teknolojisidir; bu teknoloji dışarıdan tam kontrol sağlar, gerektiğinde kısaltma da yapılabilir. Precice’ın bu özelliği iki bacağın uzatma sonucunda hatasız ve simetrik uzatılmasına olanak tanır. Ellipse firmasının geliştirmiş olduğu Precice manyetik rod teknolojisi dünyada ilk olarak 2010 yılında Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu (Grup Ortopedist) ve ekibi tarafından omurga cerrahisinde kullanılmaya başlandı. Omurga uygulamaları sırasında bu teknolojinin kemik uzatma cerrahisinde kullanılabileceği fikri doğdu. Türkiye'den Prof.Dr. Metin Küçükkaya’nın da içerisinde bulunduğu konsültan ortopedistlerden oluşan küçük bir grubun desteği ile Precice manyetik uzatma rodu üretildi. 2011 yılı Haziran ayında dünyada ilk olarak Prof.Dr.Metin Küçükkaya ve ekibi tarafından Handan Karamanlı isimli bir hastaya başarıyla uygulandı. Precice teknolojisi bu ilk başarılı uygulamadan 3 ay sonra 2011 Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletlerinde FDA onayı aldı. Precice manyetik rod teknolojisini 2016 Ocak ayında bir Amerikan firması olan Nuvasive firması Ellipse firmasından satın aldı.

Günümüzde Precice manyetik rod teknolojisi uzun kemiklerin uzatma cerrahisinde, karmaşık bacak eğriliklerinin tedavisinde, 8 yaşından büyük çocuklarda ve estetik amaçlı boy uzatma cerrahisinde başarı ile kullanılmaktadır.

kumandali uzayan civiler img01

 

İletişim Bilgileri